fladdermus.net

Nattbakka Natur

Fladdermöss


Vi arbetar med all sorts fladdermusutredning och inventering: vindkraft, stadsplanering, vägdragning och miljöövervakning.

Ljusföroreningar


och mörkrets ekologi är ämnen som blir allt viktigare. Vi utreder och arbetar med belysningens effekter på fladdermöss och insekter.

Kommunikation


Vi förmedlar kunskap om fladdermöss, mörker och ljus-föroreningar genom  föreläs-ningar, böcker utställningar och beställningsuppdrag.