Forskning, utredning, inventering

Nattbakka Natur arbetar med utredning och inventering av fladdermöss inom naturvård, miljöövervakning, vindkraft, vägprojektering, stads- och samhällsplanering. Vi medverkar också i olika forskningsprojekt, särskilt inom områdena vindkraft och ljusföroreningar. Nedan finns ett urval av tidigare rapporter och utredningar. Observera att vissa rapporter kan utgöra delar av ett större underlag och kan förefalla ofullständiga. Saknar ni en rapport från ett projekt ni vet att vi har varit inblandade, skicka ett mejl. 

2021

2020

2019 och tidigare

Samarbetspartners

Espen Jensen

Fältinventerare och naturguide

Espen anlitas som underkonsult för fladdermusinventering, ljudanalys och guidning.

Stefan Pettersson

Fladdermus- och vindkraftsexpert

Stefan (Enviroplanning AB) är en viktig samarbetspartner, särskilt inom projekt som rör vindkraft.

Olof Helje

Biolog och 3D-grafiker

Olle fungerar som filosofiskt bollplank och ena halvan i framtida konstprojekt.