Text, föreläsning, kommunikation

Nattbakka Natur arbetar med text, föredrag, informationsmaterial och utställningar.


Det senaste året har föreläsningar om ljusföroreningar och vikten av mörker varit särskilt efterfrågade. Men jag håller också föredrag om fladdermöss, ekologi och myter och skriver informationsmaterial, essäer, betraktelser och populärvetenskapliga artiklar om mörker och fladdermöss.Kommande


Nya Biblioteket, Skara

11 januari, kl 18:00


Om ljus, mörker och
biologisk mångfald