Projekt

forskning utredning inventering

text

föreläsning

kommunikation

diverse sidoprojekt

Samarbetspartners

Espen Jensen

Fältinventerare och naturguide

Espen anlitas som underkonsult för fladdermusinventering, ljudanalys och guidning.

Stefan Pettersson

fladdermus- och vindkraftsexpert

Stefan (Enviroplanning AB) är en viktig samarbetspartner, särskilt inom projekt som rör vindkraft.

Olof Helje

biolog och 3D-grafiker

Olle fungerar som filosofiskt bollplank och ena halvan i framtida konstprojekt.