Johan Eklöf


- fladdermusforskare och författare

Född 1973, doktor i zoologi, nybyggare, tonårsförälder och gammal synthare med intresse för utdöda djur, svunna tider och ord. 


Arbetar till vardags med utredningar och inventeringar som rör fladdermöss. Ofta som underkonsult till större naturvårdsföretag men också direkt mot kommuner, länsstyrelser och exploatörer.


Debuterade som författare år 2007 med pocketboken Djurens Evolution och har sedan dess publicerat ytterligare sju olika alster, från poesi till populärvetenskap. Den senaste i raden - Mörkermanifestet -  utkom 2020 på Natur & Kultur och är just nu aktuell för utlandslansering. 


kontakt